Veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

vystaveno: 29.06.2018     příloha

Veřejná vyhláška - Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro  společné jednání a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v příloze