Vodárenská akciová společnost, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny

vystaveno: 04.05.2018     příloha

 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017