Vodárenská akciová společnost, a.s. výpočet ceny vodného a stočného za rok 2017

vystaveno: 04.05.2018     příloha

 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017