SVAK - rozpočtové opatření 9 a 10

vystaveno: 18.12.2017     příloha

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko zveřejňuje rozpočtové opatření 9 a 10 schválené dne 13.12.2017 - více v příloze.