SVAK Rozpočtové provizorium

vystaveno: 18.12.2017     příloha

Svazek obcí Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko oznamuje, že schválené rozpočtové provizorium na rok 2018 je zveřejněno v elektronické podobě na webových stránkách svazku www.svkzdarsko.cz v záložce Dokumenty (až do zveřejnění schválení rozpočtu). Uvedené dokumenty v listinné podobě jsou k nahlédnutí v kanceláři SVAK Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou.