Přidělená dotace MŠMT pro rok 2017 – Program VIII

vystaveno: 29.01.2018    

Dotace mladých hasičů
příloha

Ministerstvo školství, sportu a mládeže podporuje sportovní činnost mladých hasičů. V roce 2017 jsme obdrželi dotaci ve výši 18 tisíc Kč. Obdržené finanční prostředky budou použity na nákup nové výstroje a vybavení.