obec Újezd

vystaveno: 22.08.2010    

Historie obce Újezd
příloha

Újezd je malá obec s 247 obyvateli. Leží v nadmořské výšce 576 m jihozápadně od Žďáru nad Sázavou.

Jméno Újezd dostavaly vesnice, které vznikly na vymezeném, objížďkou ohraničeném území.Protože Újezd leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Čechami, bylojeho jméno vykládáno též jako "vjezd" do Čech.

;

Oujezd (též Aujezd) býval také nazýván "Olšový"  pro velké množství olší, které obklopovaly Prostřední rybník.

;

Obec byla zřejmě založena - podobně jako ostatní obce na pomezí Českomoravské vysočiny - dědici po Přibyslavovi z Křižanova.

;

Nejstarší zmínka pochází z roku 1447, kdy Jiří Kravař ze Strážnice prodává statek Janu  z Lomnicev osadě Újezd. Od té doby měl Újezd společnou historii s novoveselským statkem, jehož majiteli byli páni z Lipé a Dubé.

;

V 17. století se zde připomíná rychta.

;

Na pečeti z roku 1667 měla obec sochu svatého s křížem v pravici a ratolestí v levici.

;

 

;

Důležité mezníky v historii obce:

;

 

;

1885  vystavěna vlastní školní budova ( škola zřízena o 2 roky dříve) podle projektu Aleše Linsbauera z Hodíškova.

;

1887  od tohoto roku pracovala u obce necelých 20 let cihelna Em. Sterna z Nového Veselí.

;

1897  založen Sbor dobrovolných hasičů.

;

1903  postavena první silnice do Nového Veselí

;

1910  dochází k vysazování lip a kaštanů v obci a podél cest

;

1923  založen divadelní spolek

;

 

;

Z další historie není již mnoho dochováno. Obec tvořily roubené domky, které v dalších desetiletích podlehly nesčetným požárům. Na jejich místo nastoupily domy dřevěné.

;

 

;

Informace byly čerpány z kopií kronik, které jsou k nahlédnutí na místním OÚ, dále z knih Hynka Jurmana: "Žďársko" (Sursum 1999). 

;

 

;